Dla bezpieczeństwa i higieny miejsca dziecięcych zabaw (piaskownice, boiska, place) wymagają stosowania specjalnego piasku. Przygotowanie takiego piasku polega między innymi na sortowaniu, przesiewaniu i myciu. Drobnoziarnistość i spełnione wysokie wymogi higieniczne to podstawowe kryteria, jakie musi spełniać atestowany piasek do piaskownicy. Warszawski Państwowy Zakład Higieny ustala normę do atestu i kontroluje piasek pod kątem zgodności z jej wymogami. Norma obejmuje badania bakteriologiczne, sanitarne, higieniczne oraz promieniotwórcze.

Piasek Warszawa