Piasek rzeczny jest wydobywany z rzek (ewentualnie jezior). Charakteryzuje się wielkością ziaren od 0,1 do najczęściej 2 mm. Ziarna te są błyszczące, mają kształty zaokrąglone i obtoczone. Piaski rzeczne używane są głównie jako materiał budowlany do zapraw, produkcji betonu komórkowego itp.
Ziarna piasków kopalnianych w porównaniu z piaskami rzecznymi mają kształty wieloboczne i bardziej ostre krawędzie. Piasek ten jest pozyskiwany w kopalniach odkrywkowych, czyli tzw. piaskarniach. Charakteryzuje się zróżnicowanym składem, wielkością oraz kształtem ziaren. Z tego powodu stosuje się segregację rodzajów piasku, między innymi metodą mechanicznego przesiewania na specjalnych sitach. W ten sposób piasek przesiewany ma określoną wielkość ziaren, najczęściej stosowane to te do 2 mm. Główne zastosowanie znajduje on w budownictwie.